Google Nexus 4 — İmge Tercüme İstanbul

  • Replies:1
  • Closed
Murat Harika
  • Forum posts: 2

Sep 7, 2014, 7:31:57 PM via Website

YEMİNLİ TERCÜME
İmge Tercüme; 120 dilde yeminli tercüme hizmeti sunmaktadır.

Yeminli Tercüme: Noter onaylı istenen tercüme (çeviri) yeminli tercüman tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilerek noter onayına hazır hale getirilmesi işlemidir.

Resmi evrak Tercüme
Resmi evrak Tercüme (Çeviri) (Noter Onaylı Tercüme):

Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Diploma Tercümesi, Transkript tercümesi vb..

Ticari Tercüme
Ticari Tercüme (Çeviri) (Noter Onaylı Tercüme):

Ticari belge Tercümesi, Sözleşme Tercümesi , İhale evrakları Tercümesi, Ticari teklifler Tercümesi, Raporlar, Bankacılık evrakları Tercümesi vb…

Pazarlama Tercüme
Pazarlama Tercüme (Çeviri) (Noter Onaylı Tercüme):

Katalog Tercümesi, Broşür Tercümesi, Reklam Tercümesi, Basın Bültenleri Tercümesi vb…

Tıbbi ve Medikal Tercüme
Tıbbi ve Medikal Tercüme (Çeviri) (Noter Onaylı Tercüme):

Prospektüs Tercüme, Tıbbi ürün lisans ve patentleri Tercümesi, Etiketler Tercümesi, Kurum Literatür ve Broşür evrakları Tercümesi, Ruhsat Varyasyon belgeleri Tercümesi, Kitapçıklar, Uzman Raporları Tıbbi (Medikal) Makaleler Tercümesi vb…

Finansal Tercüme
Finansal Tercüme Çeviri (Noter Onaylı Tercüme):

Yıllık raporların Tercümesi, Prospektüsler Tercümesi, Banka Raporları, Poliçeler, Hisse dokümanları, Kar ve zarar raporları, Sigorta poliçesi Tercümesi vb..

Hukuki Tercüme
Hukuki Tercüme Çeviri (Noter Onaylı Tercüme):

Kanun ve Yönetmeliklerin Tercümesi, Mahkeme kararları, İhale evrakları, Hukuki yazışmalar, Vekaletnameler, Sözleşmeler, Beyannameler, İş teklifleri, Patent başvuru evrakları Tercümesi vb..

Teknik Tercüme
Teknik Tercüme Çeviri (Noter Onaylı Tercüme)

Teknik şema ve kitapçıkların Tercümesi, Teknik Şartnamelerin Tercümesi, Kullanım kılavuzları Tercümesi, Garanti belgeleri tercümesi vb…

Noter onayına ihtiyaç duyduğunuz tüm dillerde ve her türlü evrakta İmge Tercüme Bürosu size hizmet vermek için her an yanınızda..

Yeminli tercüme nedir?

Noter aracılığı ile yeminli tercüme belgesine sahip tercüme uzmanlarımız tarafından oluşturulan tercüme işlerine yeminli tercüme denir. Bir tercüme bürosunun yeminli tercüme hizmeti verebilmesi için bünyesinde noterden yemin belgesi sahibi olan tercümanlar bulunduruyor olması gereklidir. Ancak bu şekilde yeminli tercüme bürosu yapılan tercümenin altına imza ve kaşesini vurabilir. Bir başka anlatımla yeminli tercüme, hangi dilden hangi dile olursa olsun, yapılan çeviri işini resmi bir çeviri şirketinin sahiplenmesidir. Kritik konularda yapılan tercüme işlerinde resmi bir sorumluluk alınması ihtiyacı sebebi ile yeminli tercüme hizmeti doğmuştur.

Neden yeminli tercüme?
Yeminli tercüme nedir?Bilindiği gibi kritik konularda, özellikle uluslararası ticaret gibi konularda bir kelimenin bile çok büyük ve hayati önemi vardır. Sebebi ise, yerel ya da uluslararası hukukta bir kelimenin dahi tarafları alacaklı-borçlu ya da haklı-haksız gibi sonlandırıcı nitelikte önem arz eden pozisyonlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" tercümenin de ne olduğunu anlatmaktadır. Kişisel çeviri işlerinde pek önemli olmasada, hukuk, ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken kelimesi kelimesine tam ve açık bir ifade kullanmak, yakın ve uzun vadede haklarınızın korunması, tarafların sorumlulukları gibi hayati önem taşıyan maddelerin bilinmesi adına yeminli tercüme çok önemlidir.

Yemin zaptı ve yeminli tercüme
Her tercüme bürosu yeminli çeviri hizmetleri veremez. Bunun için yukarıda da anlatıldığı gibi bazı kriterleri bünyesinde barındırması gereklidir. Bu kriter, resmi olarak bünyesinde söz konusu yabancı diller için Noter yemin zaptı sahibi tercümanlar bulundurmalıdır. Firmamız, bunun için gereken tüm şartlara haiz ekibi ile profesyonel yeminli tercüme hizmetleri sunmaktadır. 0212 2175541

Lalit
  • Admin
  • Forum posts: 2,324

Sep 8, 2014, 2:50:43 AM via App

Hey @Murat :) it looks like you have posted in turkish over the english version of AndroidPIt forum, head over the Turkish version of AndroidPIT forum at https://www.nextpit.com.tr ,further comments over this thread stands closed. :)

— modified on Sep 8, 2014, 2:57:26 AM

Orbay Boran